ป้ายกำกับ

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2554

แบบฝึกหัดเรื่องการประมาณค่า

แบบฝึกหัด  เรื่องการประมาณค่า
1.จงเลือกจำนวนในวงเล็บซึ่งมีค่าใกล้เคียงที่สุดกับจำนวนที่กำหนดให้ แล้วเขียนคำตอบลงในช่องว่าง
1)   72              ประมาณค่า   …………      (70;80)
2)   450            ประมาณค่า   …………      (400;500 )
3)   52,965       ประมาณค่า  …………       ( 50,000;60,000  )
4)   7.49           ประมาณค่า  …………        (7;8 )
5)   0.86327     ประมาณค่า  …………        ( 0.863;0.864 )
6)   12.593       ประมาณค่า  …………         ( 12;13 )

2.จงปัดเศษจำนวนต่อไปนี้ ให้เป็นทศนิยมสองตำแหน่ง
    1) 0.1945                             2) 0.5455
    3) 0.0095                            4) 0.0049
3.ระยะทางจากดวงอาทิตย์ถึงดาวอังคารประมาณ 227,942,840  กิโลเมตร   จงหาจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดเป็น
1) จำนวนเต็มพัน
2) จำนวนเต็มหมื่น
3) จำนวนเต็มแสน
4) จำนวนเต็มล้าน
4. จงใช้การประมาณค่าโดยการปัดเศษหาผลลัพธ์ต่อไปนี้
          1) 1,438 + 2,368 + 5,442
          2) (51 X 67) + (21 X 7)
          3) 6.72 - 5.9 + 3.14    
          4)  3.456 + 2.888 + 3.939 + 3.142        

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น